Verkoop gaat bijna van start!

Verkoop gaat bijna van start!

Bij deze willen we je van harte uitnodigen voor de officiële start verkoop van project De Bolst in Erp op dinsdag 8 december aanstaande! Het event is in de vorm van een Drive-Thru. De Drive-Thru is van 19.00 tot 21.00 uur. Rij met de auto via de Horstakker naar de Piet Bartenstraat, dan kom je onderweg vanzelf onze feestelijke (drive-thru)tent tegen.

 
Kom sfeerproeven en krijg als een van de eerste de brochure en prijslijst uitgereikt. Uiteraard is er ook de gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met de aanwezige makelaars en kopersbegeleider.

Vanaf woensdag 9 december staat ook alle informatie op de website. 

Verkoop procedure
Van 9 december tot en met 20 december kun je jezelf middels een inschrijfformulier op de website officieel inschrijven voor de woning(en) van je voorkeur.

Heb je, je gedurende de presale periode al ingeschreven voor het project? Ook dan moet je het officieel inschrijfformulier op de website invullen en je definitieve kavelkeuzes kenbaar te maken. Je krijgt daarbij wel een voorrangspositie in de toewijzing van de woningen.

Toewijzing
De toewijzing van de woningen vindt plaats op 21 december, wij zullen je dan persoonlijk berichten als wij één van de woningen van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Bij de toewijzing proberen we zo veel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen waarbij we gaan voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de kavels.

Is er 1 kandidaat voor een kavel, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Bij meerdere kandidaten op 1 kavel, kijken we of een kandidaat zich heeft ingeschreven voor de presale. Een presale inschrijver gaat voor op inschrijvers die pas op een later stadium hun interesse kenbaar hebben gemaakt.
Als er voor een bepaald kavel meerdere mensen hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van te voren weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je, je huidige woning eerst verkocht hebt, werkt dit in je voordeel.

Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan zullen we over gaan tot loting.

Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door de initiatiefnemers. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het voorkeursformulier ingevuld inlevert, als het maar gebeurt uiterlijk op 20 december 23.59. Denk dus goed na over je kavelvoorkeuren en lever het formulier daarna pas in bij de makelaar.

Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Na toewijzing van de woning volgt er een verkoopgesprek bij een van de makelaars en kunnen kandidaten een optie nemen op die woning. Vervolgens krijgen optanten circa 2 weken de tijd om te beslissen of ze gaan kopen. Indien er afgezien wordt van aankoop volgt er een afspraak met een reserve-kandidaat voor het desbetreffende bouwnummer.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van De Bolst.